fbpx

Brandsikring:

Vi udfører og servicerer lovpligtige eftersyn på brandtekniskanlæg som:

 • ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg).
 • ABV-T (Automatisk Brand Ventilation, Termisk).
 • ABDL (Automatisk Brand Døre Lukning).
 • AVA – Varslingsanlæg.
 • Sikkerhedsbelysning (Nød- og panikbelysning).

Vi sørger for at få indrapporteret eftersynene iht. gældende retningslinjer og til de respektive myndigheder.

Ønsker du vi kontakter dig?

Ring til en af vores afdelinger:

Odense

København

Svendborg

Tåsinge

ABA-anlæg

 • Vi har gennem vores mange projekter udført ABA-installationer. Det har gjort, at vi har et stort kendskab til at servicere lovpligtige eftersyn på disse anlæg. Dette sikrer virksomhedens ansatte og inventarer mod brand.
 • Et ABA-anlæg består af et centralt anlæg. Anlægget er forbundet med et antal røgdetektorer, som dækker hele bygningen. Hvis en røgdetektor aktiveres, giver anlægget en alarmering til det respektive brandvæsen. ABA-anlægget er som regel det overordnede brandtekniske anlæg i bygningen. Det vil sige, at anlægget f.eks. styrer stop af ventilationsanlæg, lukning af ABDL-døre/porte, aktivering af varslings-/højtaleranlæg og ABV-anlæg (Automatisk Brand Ventilation), som åbner ovenlysvinduer og tilluft-døre/porte.
 • Et ABA-anlæg udføres efter DBI Retningslinjer 232.
 • Inden en bygning må tages i brug, skal ABA-anlægget inspiceres af et akkrediteret firma som DBI eller RMG. Anlægget skal godkendes for at få ibrugtagningstilladelsen.
 • Anlægget skal inspiceres hvert år af et akkrediteret firma.

 

ABV-T anlæg (Autoriseret og certificeret).

 • Der er indenfor de seneste år stillet større krav til ABV-T anlæg Det er blevet ligestillet med et ABA-anlæg.
 • Vi har som virksomhed taget den autoriserede uddannelse ved DBI som ABV-T installatør. Det betyder, at vi er bemyndiget til, ved DBI, at udføre disse anlæg.

Kontakt os gerne i dag, og vi finder en løsning til dig.