Hvordan hjælper vi med at brandsikre erhverv?

ELTEAM FYN

Når vi arbejder på et projekt, varetager vi et væld at forskellige opgaver, og herunder er brandsikring en af de vigtigste – uanset om der er tale om en reparation i et privat hjem, eller det er større montering eller vedligehold på industri- eller entrepriseopgaver.

Brandsikring har til formål at sørge for, at alle installationer, systemer og opsætninger er sikre mod potentielle risici for brand eller lignende.

Fejl i elektriske installationer kan hyppigt lede til større problemer, heriblandt:

  • Driftsfejl som følge af skader på komponenter, sammenbrud og lignende;
  • Nedsat funktionalitet; dette kan forekomme i forbindelse med komponentfejl, mangelfuld strømføring og andre lignende problemer;
  • I værste fald kan det lede til elektriske brande, som hurtigt kan udvikle sig og forårsage omfattende materiel- og endda personskade.

Sidstnævnte er naturligvis det største problem, og det vi i højeste omfang prøver at undgå, så handler vores arbejde også om at forebygge de andre problemer, da de kan være skadelige, og de kan udvikle sig til større problemer på sigt.

Hvad gør vi for at brandsikre under opgaverne?

De specifikke processer afhænger naturligvis af den enkelte opgave; der er mange ting, som kan variere mellem forskellige elektriske opgaver, og det kan afhænge af alt fra typen af opgaven til omfanget.

Vi starter dog enhver opgave med en inspektion og vurdering af opgaven og den specifikke installation. Her kan vi fra start identificere nogle af de ting, som kan udgøre en brandrisiko eller anden risiko for nedbrud.

Ved at lave en vurdering og planlægge ud fra dette kan vi også sikre, at det hele bliver udført på optimal vis, hvor der er mindst muligt spildtid.

Har du spørgsmål?

Opsætning af de rette brandsikringssystemer

Under installation benytter vi os af nogle af de sikreste brandsikringssystemer, da vi ved, at de giver de bedste forudsætninger for installationen. Herunder bruger vi blandt andet ABA- og ABDL-systemer, såvel som tale- og varslingsanlæg:

  • ABA (Automatisk Brandalarmanlæg) er designet til at opdage brande tidligt og advare beboere eller personale i bygningen om en potentiel brand. Det giver tid til at evakuere og tilkalde brandvæsnet. Du kan læse mere om ABA-anlæg her.
  • ABDL (Automatisk Branddør Lukkeanlæg) er systemer, som er designet til at forhindre spredning af brand og røg gennem en bygning, ved automatisk at lukke branddøre eller brandgardiner, så branden begrænses. Disse systemer kan være integreret med ABA-systemer og aktiveres automatisk, når en brand opdages. Du kan læse mere om ABDL-anlæg her.
  • Tale- og varslingsanlæg. Disse er særligt nyttige i centre, på skoler og lignende, hvor det kan være nødvendigt at kommunikere beskeder ud over hele bygningsarealet, som kan være en absolut afgørende faktor ved brand eller andre ulykker.

Vi vurderer, at disse er helt centrale, når en bygning skal brandsikres, og derfor anbefaler vi altid, at det er disse systemer, der bruges, når man skal sikre nye bygninger.

I mange tilfælde anbefaler vi også, at disse kører på et separat system, så de er tilkoblet en nødstrømsforsyning eller lignende; på den måde undgår man nemlig, at de bliver slået ud, hvis der opstår en elektrisk brand.

Hvordan hjælper vi med at brandsikre erhverv 2

Efter opgaven

Vi tester naturligvis alle vores systemer igennem, og vi sikrer os også, at alting kører, som det skal. Vi benytter os blandt andet af termografisk udstyr, hvor vi måler på elvtavlen og andre knudepunkter, for at sikre, at alt ser korrekt ud.

Her kan vi sikre os, at der ikke er løse forbindelser, fejl i spænding eller andre fejl, som kan udgøre en fremtidig fare.

Vejledning af personale

Hos El Team Fyn slutter brandsikringen dog ikke altid her. I mange tilfælde kan det være en god ide at sikre, at dele af personalet har den nødvendige træning til at handle, når der opstår fejl i disse systemer. Dette kan være med til at undgå en eventuel brandfare eller andre risici, som kan opstå i forbindelse med systemerne.

Med den rette vejledning kan man derfor begrænse omfanget af de problemer, der opstår, uden at man udsætter sig selv for fare.

Derudover udfører vi naturligvis også den nødvendige dokumentation i forbindelse med brandsikringen.

Vedligehold af brandsikre systemer

For at holde sikkerheden ved lige, er det også vigtigt, at man vedligeholder de systemer og anlæg, som sættes op. Selvom de er designet til at kunne holde i mange år, så kan det stadig være en god ide at foretage jævnlige tjek for at sikre, at alting lever op til de krav og forventninger, der er.

Vi kan naturligvis udføre dette vedligehold – både af systemer vi selv har sat op, men også andres systemer. Ønsker I at være helt dækket ind, så kan vi eksempelvis indgå en fast serviceaftale, hvor vi sørger for at jeres system altid fungerer, som det skal.

Ønsker I at få foretaget en brandsikring i forbindelse med nyt byggeri eller renovation, så kontakt os allerede i dag. Ønsker du at læse mere, så kan du til enhver tid tage et kig på vores brandsikringsservice.

Hvad kan vi gøre for dig?