Hvad er ABA-anlæg?

ELTEAM FYN

Her hos El Team Fyn benytter vi os i høj grad af ABA-anlæg, når du vi udfører brandsikring på opgaver. Det gør vi, fordi vi mener at det er et af de sikreste systemer, og at det derfor giver vores kunder de bedste forudsætninger, hvis der skulle opstå en brand.

Men hvis du ikke kender til brandsikring og de processer, der indgår, så kan det være svært at vide, hvorfor ABA-anlægget er så vigtig en del. Derfor vil vi i dette indlæg kaste lidt lys på, hvad et ABA-anlæg er, og hvorfor vi vælger at installere det, når vi brandsikrer bygninger.

Hvad er ABA-anlæg?

ABA-anlæg, også kendt som Automatisk Brandalarmeringsanlæg, er et system, som har til formål at opdage, når der opstår en brand i bygningen, hvorefter det skal sætte adskillige forskellige processer i gang.

En almindelig brandalarm, som den man har i private hjem, har til formål at gøre opmærksom på ild eller røg.

Et ABA-anlæg gør naturligvis også dette, men det skal også kontakte brandvæsenet, og så skal det sørge for, at branden bliver begrænset mest muligt. Det kan blandt andet foregå ved:

 • At slå ventilationsanlæg fra for at begrænse den ilt, branden får;
 • Begrænse brandens spredning ved at lukke områder af. Her indgår blandt andet ABDL-anlæg også;
 • Eventuelle sprinklere sættes i gang for at bekæmpe ilden;
 • I nogle tilfælde kan det også sænke ilt-niveauet i visse rum for at mindske eller dræbe branden. Det kan særligt være i serverrum, særlige opbevaringsrum eller lignende.

Disse processer, og mange flere, er nogle af dem, som det intelligente ABA-anlæg kan håndtere og igangsætte. Systemet er nemlig udviklet til at kunne holde hele bygninger så sikre som muligt. Branden bekæmpes i så vidt muligt omfang – og derudover begrænses den til et omfang, hvor den forårsager mindst muligt skade indtil brandvæsenet kommer frem.

ABA-anlæg er særligt nyttige i virksomheder, hvor man har særlige områder, som skal holdes ekstra sikre. For mange virksomheder kan det være serverrum, hvor der opbevares vital data, men det kan også være opbevaringsrum, hvor der f.eks. kan være produktlagre, prototyper eller andet i samme stil.

Har du spørgsmål?

Hvad er ABA-anlæg 2

Hvad består ABA-anlægget af?

Der kan godt opstå variation i, hvad man ønsker at inkludere i et ABA-anlæg. Det er ikke alle løsninger eller elementer, som vil give mening i enhver virksomhed, og derfor har man mulighed for at justere det til de specifikke behov.

Der er selvfølgelig nogle elementer, som altid bør indgå i systemet:

 • Brandalarmer og -detektorer: Disse er jo nødvendige for, at branden kan blive opdaget, og det er dem, som sætter hele processen i gang.
 • Flugtveje, branddøre, mm.: Disse er også et krav, for at sikre, at bygningen er sikker; man skal altid have tydeligt markerede branddøre, som skal være frit tilgængelige for alle.
 • Det centrale kontrolpanel: Derudover er det også nødvendigt at have et centralt kontrolpanel, hvorfra man kan styre ABA-anlæggets systemer.

Foruden disse, så er der også adskillige elementer, som vi vil anbefale i stort set alle bygninger:

 • Tale- og varslingsanlæg: Disse giver mulighed for, at I kan kommunikere ud i hele bygningen. Det kan være vigtigt i situationer, hvor der opstår en ulykke, som kræver en evakuering af bygningen.
 • Sprinkleranlæg: Det klassiske sprinkleranlæg kan være med til at bekæmpe branden, eller i andre tilfælde at begrænse omfanget deraf, så den ikke udvikler sig.
 • ABDL-anlæg: Det automatiske branddørslukning system gør det muligt at begrænse brandens omfang ved at lukke visse områder af. Du kan læse mere om ABDL-anlæg her.
 • Systemer til kontrol af røgen: Disse kan være ventilationssystemer eller lignende, som i et muligt omfang fjerner røgen. Det kan være med til at forbedre evakueringsmulighederne, ligesom det også kan begrænse risiko for røgforgiftning.

Derudover kan det også være en fordel, hvis der er tilgængeligt udstyr til at bekæmpe branden, såsom brandslukkere. Disse kan være gode til at sikre medarbejderne i situationer, hvor branden skal begrænses, så man kan evakuere bygningen – dog er det vigtigt, at man ikke udsætter sig selv for unødvendig fare, og at man i stedet overlader den egentlige brandslukning til brandvæsenet.

ABA-anlæg kan være et krav til nogle bygninger

Der er nogle tilfælde, hvor det er et reelt krav, at bygninger har et ABA-alarm system installeret, for at sikre bygningen. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I er underlagt et ABA-anlæg krav, så vil det fremgå i jeres byggetilladelse.

Selv hvis I ikke er underlagt et krav, så anbefaler vi dog til enhver tid, at man vælger et ABA-anlæg, når der bygges eller renoveres. Det er ganske enkelt den bedste måde at sikre både jeres bygninger og jeres medarbejdere, og hvis der opstår en brand eller andet, så kan det være den afgørende faktor.

Derudover anbefaler vi også, at I får foretaget et jævnligt eftersyn af ABA-anlæg. Det er vigtigt at sørge for, at systemerne altid lever op til kravene, og at de derved giver den sikkerhed, som de er designet til.

I kan læse mere om hvordan man får et ABA-anlæg her.

Hvad kan vi gøre for dig?