Hvad er energioptimering?

ELTEAM FYN

Energioptimering er kort forklaret en proces, hvor man forbedrer de eksisterende energisystemer for at gøre dem mere effektive. Det handler i høj grad om at modernisere og effektivisere energisystemer, så man kan minimere eventuelt spild eller overforbrug.

Energioptimering i firmaer og virksomheder er både med til at reducere virksomhedens energiudgifter, men hjælper også med at forbedre det klimaaftryk, som virksomheden har, hvilket i stigende grad er noget, der fokuseres på.

Hvad betyder energioptimering for virksomheden?

Energioptimering har flere fordele for jeres virksomhed, som er værd at have med i overvejelserne. De primære fordele, I vil opnå, vil være:

  • Markant lavere energiforbrug. Selvom der vil være nogle udgifter i forbindelse med en energieffektivisering, så vil det på sigt spare jer flere penge.
  • En mere bæredygtig profil. Jeres virksomhed vil opnå en grønnere profil gennem et mere bæredygtigt og miljøvenligt energiforbrug.
  • Bedre fremtidssikring. Gennem en optimering af jeres energiforbrug vil I få nogle moderniserede systemer, som er bedre sikret til fremtiden.

Dette er blot de primære fordele, og afhængigt af jeres virksomhedstype, så vil I potentielt kunne opdage mange andre fordele ved at få foretaget en energioptimering. Industri-systemer kan f.eks. opnå forskellige niveauer af modernisering, som ikke blot gør systemerne billigere at operere, men også mere effektive.

Er I i tvivl om hvorvidt jeres virksomhed har behov for en effektivisering af energiforbruget? Så tjek vores indlæg om behov for energioptimering her.

Har du spørgsmål?

Hvordan foregår energioptimering af erhverv?

I forbindelse med en energioptimering vil fremgangsmåden bestå af fire primære trin:

  1. Få et overblik over virksomhedens forbrug
  2. Identificer de steder, der kan spares energi
  3. Gennemfør energioptimering
  4. Mål resultatet

Disse fire trin skal sikre, at man vælger at fokusere på de rette områder at effektivisere, og at det bliver gjort på en måde, som er mest gavnlig for virksomheden.

Hos El Team Fyn tilbyder vi energioptimering, som er et område vi er specialiseret indenfor, og hvor vi har mange års erfaring. Så uanset hvor I processen I er, så kan vi træde til og hjælpe jer med resten af forløbet.

Dan et overblik over energiforbruget i virksomheden

Det første sted, man bør starte, er ved at få et præcist overblik over, hvordan virksomhedens nuværende energiforbrug ser ud. Det giver et indblik i de områder og afdelinger, som har muligheden for at kunne effektivisere energiforbruget.

Hvad-er-energioptimering-2

Udvælg de steder, der kan spares på energiforbruget

Overblikket over energiforbruget gør det muligt at se, hvor der er bedst mulighed for at energioptimere for virksomheden, ligesom det også giver et indblik i det omfang, man bør kunne optimere forbruget.

På den måde kan man finde de steder, hvor man vil opnå den største besparelse ved at udføre en energieffektivisering. Derved sikrer man, at de resultater, man opnår, giver bedst mening.

Det kan være svært at vurdere helt præcist, hvor meget der kan spares. Vores ekspertise giver os heldigvis et godt indblik i de steder, hvor det er bedst at starte, og hvor man virkelig kan gøre en forskel gennem energioptimeringen. Derfor anbefaler vi, at I inddrager os i dette skridt, så I kan få de bedste resultater.

Gennemfør energioptimeringen

Når de specifikke steder, der skal energioptimeres på, er udvalgt, så er det næste skridt naturligvis at udføre den egentlige energioptimering. Her handler det ofte om udskiftning af diverse systemer, opgradering af alt fra udstyr til kabling, ligesom det også kan involvere at installere solceller for effektivisere energiforbruget. Disse skal udføres af autoriserede montører, som vi naturligvis stiller til rådighed til opgaven.

Vi kommer gerne med flere forskellige forslag til løsningen af denne opgave, så I kan vælge det, der giver mest mening for jer. Udførelsen af arbejdet står vi naturligvis for.

Mål resultatet

Når energioptimeringen er udført, så er det naturligvis en god ide at gennemgå de resultater, man efterfølgende kommer til at se. Det giver nemlig et billede af, hvor meget virksomheden har opnået ved energioptimeringen, både i form af økonomiske besparelser og bæredygtighed.

Mulighed for tilskud til energioptimeringen

Energioptimeringen betaler sig selv hjem på sigt gennem det lavere energiforbrug, men der vil stadig være en udgift for virksomheden til at starte med. Der har vi heldigvis endnu en god nyhed; Energistyrelsen har nemlig oprettet en såkaldt Erhvervspulje, hvorigennem man som virksomhed kan få et tilskud til energioptimering, som kan dække op mod halvdelen af omkostningerne.

Du kan læse meget mere om tilskud til energioptimering her.

Hvad kan vi gøre for dig?