Kan man få tilskud til energi optimering?

ELTEAM FYN

Ved at gennemføre en energioptimering kan jeres virksomhed på sigt spare mange penge i energiomkostninger. Derudover vil I også få mere effektive systemer, som vil være bedre sikret til fremtiden, og en mere bæredygtig profil for jeres virksomhed.

Der vil dog være nogle omkostninger for selve energioptimeringen, som blandt andet inkluderer arbejdet, såvel som nye, opgraderede systemer og udstyr. Selvom man ved, at det er noget, der vil betale sig tilbage over en fremtidig periode, så kan det godt forekomme en smule vanskeligt, når man kigger på årets budgetter.

Men det er ikke noget, der behøver at holde jer tilbage.

Energitilsynet tilbyder tilskud til energioptimering

For at sikre at landets virksomheder arbejder hen mod mere bæredygtige og klimavenlige systemer og løsninger, har Energitilsynet derfor valgt at indføre den såkaldte Erhvervspulje tilbage i 2018. Denne har til formål at hjælpe virksomheder og erhverv med at få udført energioptimeringer, som kan sænke deres energiforbrug og CO2-udledning, uden at de skal gå på kompromis med konkurrenceevne eller vækst.

Tilskuddet er tiltænkt at sikre, at de danske virksomheder kan gennemføre en optimering af deres energiforbrug.

Ønsker I at vide mere om, hvilke processer der indgår i arbejdet med en energioptimering, og hvad der skal gøres, så kan I med fordel undersøge vores indlæg om hvad en energioptimering er.

Hvad kan din virksomhed få ud af tilskuddet?

Det er selvfølgelig vigtigt at vide, hvad jeres virksomhed kan få ud af disse tilskud, og hvordan det kan hjælpe i forhold til at få foretaget en energioptimering af netop jeres systemer.

Som udgangspunkt kan tilskuddet faktisk bruges til at dække de omkostninger, som vurderes at være nødvendige, hvis jeres virksomhed skal blive mere energibesparende. Herunder inkluderes både besparelser i forbindelse med jeres direkte energiforbrug, såvel som optimeringer, som kan begrænse jeres klimaaftryk og CO2-udledning.

Nogle af de konkrete punkter vil f.eks. være:

 • Tilskud til udskiftning af vinduer;
 • Tilskud til LED belysning i virksomhedens bygninger;
 • Tilskud til varmepumper, såvel som systemer der kan udnytte overskudsvarme;
 • Tilskud til efterisolering, som begrænser energispild;
 • Tilskud til opgradering af udstyr og skift til maskiner og køretøjer, som kører på el.

Dette er nogle af de tilskud, der hyppigt bliver søgt, og det bør give en indikation for nogle af de områder, hvor I også vil kunne få udført en energioptimering, som til dels kan blive dækket af Energistyrelsens Erhvervspulje.

Har du spørgsmål?

Undtagelser for tilskuddet

Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der er nogle områder, som denne pulje ikke dækker, selvom det ellers kan være med til at forbedre virksomhedens energiudnyttelse. Disse områder er:

 • Nedlægning eller flytning af virksomhedens produktion;
 • Udskift af IT- og serverudstyr
 • Installation af solceller
 • Almindeligt vedligehold, eller eventuel reparation, af virksomhedens anlæg.

Disse er de områder, som Energistyrelsens Erhvervspulje ikke giver energioptimerings tilskud til.

Selvom de ikke er indbefatter installation af solceller til energioptimering, så kan de dog stadig give en besparelse for virksomheden, og er værd at overveje som et muligt tiltag. Du kan læse mere om solceller til energioptimering her.

Regler for at søge tilskud til energibesparelser

Der er naturligvis nogle regler, som skal overholdes for at man kan opnå disse tilskud. Disse er til for at sikre, at pengene bliver givet ud der, hvor der er behov for det – så pengene kan være med til at gavne det danske forretningsliv.

De overordnede regler er som følger:

 • Puljen er kun for private virksomheder. Det kan derfor ikke gives til hverken foreninger, privatpersoner eller offentlige institutioner.
 • Tilskuddet kan dække op til 50% af energioptimerings-projektets pris.
 • Det tilskud, jeres virksomhed kan få, kan ikke overskride 112 mio. kr.
 • Der gives ikke tilskud til projekter, hvor tilskuddet vil udgøre under 10.000 kr.

Bemærk at maksimumsatsen for tilskuddet varierer ud fra størrelsen på virksomheden. De 50% tager udgangspunkt i små virksomheder, hvor mellemstore virksomheder begrænses ved 40%, og store virksomheder ved 30%.

Kan man få tilskud til energi optimering 2

Hvordan udregnes tilskuddet?

Som udgangspunkt er der flere forskellige faktorer, som spiller ind, når det egentlige tilskud skal beregnes. Vi nævner tidligere i indlægget, at der kan gives et tilskud, som dækker op til 50% af virksomhedens omkostninger, op til et maksimum på 112 mio. kr., men også at den øvre procentgrænse varierer ud fra virksomhedens størrelse:

 • Op til 50% for små virksomheder
 • Op til 40% for mellemstore virksomheder
 • Op til 30% for store virksomheder

Den egentlige procentvise besparelse vil primært være afgjort ud fra effekten af det pågældende projekt. Der fokuseres på, at tilskuddet vil være større, når der er tale om projekter, som giver en større besparelse ift. jeres virksomheds energiforbrug og eventuel CO2 udledning.

Det er derfor i højere grad værd at fokusere på de projekter, som giver den største forbedring; både fordi det er det, som vil spare jeres virksomhed flest penge på langt sigt, da en større del af forbruget vil blive sænket, men også fordi det vil være der, hvor Energistyrelsens tilskud til energioptimering vil være størst.

Hos El Team Fyn har vi mange års erfaring indenfor energioptimering, og derfor er vi klar til at rådgive og vejlede jer i forhold til de områder, hvor jeres virksomhed vil kunne foretage de største og mest fordelagtige energioptimeringer, hvorefter vi naturligvis også kan udføre det efterfølgende arbejde, så I kommer til at opnå de resultater, I ønsker med processen.

Prioriteringsfaktor

Derudover kan det tilføjes, at der gives yderligere tilskud til energiforbedringer i situationer, hvor en virksomhed vælger at skifte fra naturgas til løsninger, som er mere miljøvenlige.

Dette tiltag skyldes, at man fra Energistyrelsens side vurderer, at det er et vigtigt skift at foretage, at det derfor tager prioritet.

Hvordan søger man tilskuddet?

At søge tilskuddet til energioptimeringen foregår via en ansøgningsportal på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Der er nogle forskellige procedurer i forbindelse med denne proces, og dem kan du læse meget mere om i vores guide til hvordan I søger tilskud til energioptimeringen.

I denne guide finder I både den konkrete information om, hvordan tilskuddet søges, men også relevante informationer omkring hele processen, hvad du kan gøre under vejs, og meget mere.

Hvad kan vi gøre for dig?