Guide: Sådan søger I tilskud til energioptimeringen

ELTEAM FYN

Står jeres virksomhed overfor en energirenovering, så er det helt klart værd at søge Energistyrelsens tilskud til dette. Men det kan være en god ide at vide lidt mere om, hvad det går ud på, og derfor har vi lavet denne guide og oversigt over de ting, processen indebærer.

Hvad er tilskuddet, og hvad gives det til?

Energistyrelsens Erhvervspulje er en pulje, hvorfra der gives tilskud til private virksomheders energioptimeringer. Formålet er at give et økonomisk incitament til, at virksomheder foretager forbedringer indenfor deres energiforbrug.

Du kan lære mere om puljen i vores oversigt over tilskud til energioptimering her.

Hvornår kan man søge tilskuddet?

Som udgangspunkt kan tilskuddet søges i perioder. Typisk åbnes der op for ansøgninger tidligt på året, hvorefter der kan søges indtil puljen er opbrugt. Det hele foregår på et simpelt først-til-mølle princip, og derfor er det en god ide at søge så tidligt som muligt.

Hvordan søges tilskuddet?

Ønsker man at søge tilskuddet, så gøres det på SparEnergi, som er Energistyrelsens særlige side til netop dette formål. Der har de opbygget ansøgerportalen til dette tilskud, og det er det eneste sted, man kan søge om energitilskuddet.

Denne side er dedikeret udelukkende til dette projekt, og det er også her du til enhver tid kan se, om energirenoveringspuljen stadig er åben.

Har du spørgsmål?

Hvordan kan man bedst ansøge om energitilskud

For at få den bedst mulige chance for at blive godkendt, så er det en god ide at have styr på tingene i forvejen.

Vi anbefaler derfor, at du gør følgende:

  • Læs Energistyrelsens vejledning til ansøgningen; her får du den generelle information om ansøgningsprocessen til fulde.
  • Send ansøgningen så tidligt som muligt.
  • Læg en plan for, hvordan energioptimeringen skal foregå. Vi byder gerne ind med vores erfaring og rådgivning, hvis I har valgt os til at udføre projektet.
  • Overvej, om I ønsker at starte med det samme.

Processen er relativt simpel, og svar tiden vil afhænge af, hvor mange ansøgninger, de skal gennemgå – derfor er det igen en god ide at ansøge så tidligt som muligt, så man kan forkorte ventetiden.

Udførelsen af selve energioptimeringen kræver autoriserede montører, og her stiller vi os naturligvis til rådighed. Vi har mange års erfaring med energioptimering, og vi er klar til at tilbyde energi rådgivning fra start til slut, så I kan få det helt optimale resultater.

I kan starte inden ansøgningen er godkendt

Når I har indsendt en ansøgning til tilskud fra energirenoveringspuljen, så kan I faktisk allerede gå i gang med den egentlige energirenovering, hvilket Energistyrelsen overvejende anbefaler.

Det betyder, at arbejdet faktisk kan gå i gang, uden at man er nødt til at vente på behandlingstiden, og det kan være en praktisk løsning, hvis man ønsker at opnå effektiviseringen så tidligt som muligt.

Uanset om man vælger at starte med det samme, eller om man ønsker at afvente, så skal man efter projektets afslutning søge om udbetalingen af tilskuddet; det gøres til sidst, da tilskuddet jo netop baseres på de reelle omkostninger, som man først kender til sidst.

På denne måde er man også dækket ind i forhold til eventuelle ekstra omkostninger, som måske ikke har været med i de oprindelige planer.

Bemærk dog, at det er for egen risiko, hvis man vælger at gå i gang med det samme; skulle man ende med at få et afslag på ansøgningen, så vil udgifterne være for egen betaling.

Hvad kan vi gøre for dig?